apotheek care betrouwbaar online

.

.

Paracetamol 120 mg zetpil kind

EUR 1,80

Kinderparacetamol Zetpil 120mg

Paracetamol behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking. Kinderparacetamol is speciaal geschikt voor kinderen.

Te gebruiken bij

Koorts

Pijn

Griep en verkoudheid

Productvoordelen

Geschikt voor kinderen

Dosering

3 maanden - 1 jaar (5,5-10 kg):

 

Dosis 120 mg, 1-3 aantal zetpillen per dag

1-2 jaar (10-12,5 kg):

Dosis 240 mg, 2-3 aantal zetpillen per dag

2-4 jaar (12,5-17 kg):

Dosis 240 mg: 3 aantal zetpillen per dag

4-6 jaar (17-22 kg):

Dosis 240 mg: 4 aantal zetpillen per dag

De tijd tussen de verschillende toedieningen moet tenminste 6 uur bedragen.Het lagere aantal doseringen is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de betreffende leeftijdsgroep.Bij kinderen jonger dan 4 jaar wordt gebruik over een periode langer dan 2 dagen ontraden. Bij kinderenvan 4 tot 6 jaar niet langer dan enkele dagen zonder doktersadvies gebruiken.Afhankelijk van het weer opkomen van de verschijnselen zoals koorts en pijn kunt u weer een zetpil gebruikenof geven.

Gebruiksadvies

De zetpil met de punt naar voren in de anus brengen. Indien u de punt van de zetpil bevochtigt met wat water vergemakkelijkt dit het naar binnen brengen van de zetpil. Als u merkt of denkt dat paracetamol te sterk werkt, of juist te weinig, raadpleeg dan uw arts.

Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan (Kinder)paracetamol zetpil SAM bijwerkingen veroorzaken, hoewel nietiedereen ze krijgt.Hieronder volgt een lijst van mogelijke bijwerkingen:

overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag, galbulten en koorts

leverbeschadiging, na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol per dag.

Interacties

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Geneesmiddelen kunnen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerkingen beïnvloeden.Voor paracetamol is een wisselwerking bekend met:

chlooramfenicol

zidovudine

geneesmiddelen bij epilepsie (barbituraten)

alcohol

Zwangerschap / Borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Contra-indicaties

Gebruik (Kinder)paracetamol zetpil SAM niet:

als u overgevoelig (allergisch) bent voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen van de zetpillen.

Wees extra voorzichtig met (Kinder)paracetamol zetpil SAM:

Langdurig of veelvuldig gebruik van deze zetpillen wordt ontraden. Indien de klachten aanhouden of terugkeren dient u een arts te raadplegen.

Het in éénmaal inbrengen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever ernstig beschadigen;bewusteloosheid treedt daarbij echter niet op. Indien u zo’n hoge dosering vermoedt of bemerkt dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen.

Indien u stoornissen in de werking van de lever en/of nieren heeft, dient u deze zetpillen met voorzichtigheid te gebruiken. Dit geldt ook voor alcoholverslaving.

Inhoud

10 zetpillen

Verpakkingsvorm

Blister

Meer informatie

Kinderparacetamol is verkrijgbaar in 120 mg en 240 mg.

Merk

Service Apotheek

Hoe te bewaren

Bewaar de zetpillen in de originele verpakking, niet boven 25°C


Artikel toegevoegd.
Artikel toevoegen