apotheek care betrouwbaar online

.

.

Zetpil Paracetamol 500mg

EUR 2,05

Beschrijving

Service Apotheek Paracetamol Zetpil 500mg.

Te gebruiken bij

  • Koorts en pijn bij griep en verkoudheid
  • Koorts en pijn na inenting
  • Hoofdpijn
  • Kiespijn
  • Spit
  • Spierpijn
  • Menstruatiepijn
  • Zenuwpijn

Dosering

Kinderen van 6-9 jaar 1 zetpil per keer, maximaal 2-3 zetpillen per dag. Kinderen van 9-12 jaar 1 zetpil per keer, maximaal 3 zetpillen per dag. De tijd tussen de verschillende toedieningen moet tenminste 6 uur bedragen.

Gebruiksadvies

De zetpil met de punt naar voren in de anus brengen. Bevochtiging van de zetpil bevordert het naar binnen glijden. 

Bijwerkingen

  • In de aanbevolen dosering treden weinig bijwerkingen op. Verschijnselen van overgevoeligheid voor paracetamol, zoals huiduitslag, galbulten en koorts, kunnen optreden. Bij stoppen van het gebruik verdwijnen deze verschijnselen weer.
  • Na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol per dag is leverbeschadiging mogelijk. Ook na gebruik van 6 gram paracetamol ineens is leverbeschadiging mogelijk. In geval er bij uw kind een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Interacties

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Geneesmiddelen kunnen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerkingen beïnvloeden. Voor paracetamol is een wisselwerking bekend met: chlooramfenicol zidovudine geneesmiddelen bij epilepsie (barbituraten) alcohol

Zwangerschap / Borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Samenstelling

Hoofdbestanddeel is paracetamol. Hulpstoffen zijn colloïdaal watervrij siliciumdioxide, hard vet (Witepsol H)

Inhoud

10 zetpillen

Verpakkingsvorm

Doordrukstrip

Merk

Service Apotheek

Sterkte

500 mg

Hoe te bewaren

Bewaar de zetpillen in de originele verpakking, niet boven de 25 graden. Op deze manier bewaard kan het geneesmiddel tot de op de verpakking vermelde datum worden gebruikt.

Dit product is een geneesmiddel.Geneesmiddelen mogen niet geretourneerd worden.

Artikel toegevoegd.
Artikel toevoegen