apotheek care betrouwbaar online

.

.

Cetirizine 10mg

EUR 2,25

Service Apotheek Cetirizine diHCl 10mg.

Te gebruiken bij

Neus- en oogklachten die verband houden met seizoensgebonden en niet-seizoensgebonden allergische rhinitis Chronische netelroos (chronische idiopatische urticaria)

Dosering

Volwassenen en adolscenten van 12 jaar en ouder: eenmaal daags 10 mg (1 tablet) Kinderen van 6 jaar tot 12 jaar: tweemaal daags 5 mg (tweemaal daags halve tablet) Patiënten met matige-ernstige tot ernstige stoornissen in de werking van de nieren wordt aangeraden om eenmaal daags 5mg te gebruiken.

Gebruiksadvies

Cetirizine service apotheek tabletten bevatten lactose. Wanneer uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, dient u contact op te nemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Bijwerkingen

Verwardheid, diarree, duizeligheid, vermoeidheid, hoofd

Interacties

Gebruikt u naast Cetirizine diHCl HTP 10 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Vanwege het profiel van cetirizine worden geen interacties met andere geneesmiddelen verwacht.

Zwangerschap / Borstvoeding

Het gebruik van cetirizine dient door zwangere vrouwen te worden vermeden. U dient cetirizine niet te gebruiken in de periode dat u borstvoeding geeft. Overleg met uw arts.

Contra-indicaties

Dit middel niet gebruiken indien:

 

Bij u sprake is van een ernstige stoornis in de werking van de nieren (ernstige nierfalen met een creatineverklaring onder 10ml/min)

U allegisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

U allergisch bent voor hydroxyzine of voor piperazine (nauw verwante werkzame stoffen van andere geneesmiddelen)

Bij u sprake is van erfelijke problemen van galactose intolerantie, Lapp-lactose deficiëntie of glucose-galactose malabsorptie.

Alcoholgebruik bezwaarlijk

Het word aangeraden geen alcohol te drinken in combinatie met cetirizine

Samenstelling

Cetirizine dihydrochloride, microkristallijnse cellulose, lactosemonohydraat, macrogol 400, magnesiumstearaat, hypromellose (E464), colloïdaal watervrij silica, titaniumdioxide (E171)

Beïnvloedt rijvaardigheid

Cetirizine kan u slaperig maken. Verzeker u ervan dat dit bij u niet het geval is voordat u machines bedient of gereedschap gebruikt.

Inhoud

10 stuks

Verpakkingsvorm

Doordrukstrip

Merk

Service Apotheek

 

Sterkte

10 mg

Dit product is een geneesmiddel.Geneesmiddelen mogen niet geretourneerd worden.

Artikel toegevoegd.
Artikel toevoegen