apotheek care betrouwbaar online

.

.

Paracetamol 500mg tabletten

EUR 0,90

Service Apotheek Paracetamol 500mg

Te gebruiken bij

Pijn en koorts

Dosering

Kinderen: 4-6 jaar (17-22 kg): halve tablet van 500 mg per keer, maximaal 3-4 keer per dag 6-9 jaar (22-30 kg): halve tablet van 500 mg per keer, maximaal 4-6 keer per dag 9-12 jaar (30-40 kg): een tablet van 500 mg per keer, maximaal 3-4 keer per dag 12-15 jaar (40-55 kg): een tablet van 500 mg per keer, maximaal 4-6 keer per dag Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar: 1-2 tabletten van 500 mg per keer, maximaal 6 tabletten van 500 mg per dag

Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan paracetamol SAM bijwerkingen veroorzaken. In de gebruikelijke doseringen veroorzaakt paracetamol weinig bijwerkingen. Overgevoeligheidsreacties, voornamelijk huiduitslag, netelroos, en koorts zijn echter gemeld. Voor overige bijwerkingen zie bijsluiter.

Interacties

Paracetamol kan de uitscheiding van chlooramfenicol (geneesmiddel bij oppervlakkige ooginfecties) uit het lichaam doen afnemen. Bij gelijktijdig langdurig gebruik van paracetamol en zidovudine (geneesmiddel tegen HIV-infecties) neemt de kans op een tekort aan witte bloedlichaampjes toe. Bij chronisch alcoholmisbruik en gebruik vanstoffen die de leverwerking beïnvloeden, zoalsbarbituraten (geneesmiddel bij epilepsie), kan een overdosering met paracetamol ernstiger verlopen door verhoogde en versnelde vorming van giftige stofwisselingsprodukten.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geledenheeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen

Zwangerschap / Borstvoeding

Zowel bij zwangerschap en borstvoeding het gebruik van paracetamol uitsluitend op advies van de arts.

Contra-indicaties

Gebruik paracetamol niet:

Als u overgevoelig bent voor paracetamol of voor overige bestanddelen van het preparaat. wees extra voorzichtig met paracetamol: Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden.

Als u een stoornis in de lever- en nierwerking heeft.

Als u in een keer enkele malen de maximale dagdosering (3 gram) inneemt. Dit kan de lever zeer ernstig beschadigen; bewusteloosheid treedt daarbij niet op. De beschadiging van de lever is onomkeerbaar. Er dient onmiddellijk medische hulp ingeroepen te worden.

Samenstelling

Het werkzame bestanddeel van het geneesmiddel is paracetamol, een tablet bevat 500 mg paracetamol. De andere bestanddelen (de hulpstoffen) zijn: microkristalijne cellulose (E460), polyvidon K90 (E210), natriumcarboxymethylzetmeel en magnesiumstearaat ( E470B)

Inhoud

40 tabletten

Verpakkingsvorm

Doordrukstrip

Merk

Service Apotheek

Sterkte

500 mg

Dit product is een geneesmiddel.Geneesmiddelen mogen niet geretourneerd worden.

Artikel toegevoegd.
Artikel toevoegen